Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wyciąg z obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczymw wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzien 25 października 2015 r. obejmujący obszar należący do właściwości terytorialnej Okręgowej Komisji Wyborczej

Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu;

Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:

- termin i technika głosowania ;

- głosowanie korespondencyjne;

- głosowanie korespondencyjne wersja animowana;

- uprawnieni;

 - niepełnosprawni;

- niepełnosprawni wersja animowana;

- głosowanie za granicą;

- głosowanie za granicą wersja animowana;

BEZPOŚREDNI LINK DO KANAŁU YouTube, GDZIE ZAMIESZCZANE SĄ WSZYSTKIE MATERIAŁY WIDEO

technika głosowania SENAT - język polski migowy;

- technika głosowania SENAT;

- technika głosowania SEJM - język polski migowy;

- technika głosowania SEJM

 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21; (dokument PDF)

UWAGA!!!!   Przypominamy o zmianie czasu na ,,ZIMOWY" w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  25 października 2015 r. (dokument PDF)

 do góry