INNE

Projekty uchwał

25 marca 2019 roku

W sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2019 roku" (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-03-15 10:25 Liczba pobrań: 2

W sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego w Ozimku (druk nr 4) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-03-15 10:25 Liczba pobrań: 5

W sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (druk nr 5). (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-03-15 10:25 Liczba pobrań: 6

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 6). (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-03-15 10:25 Liczba pobrań: 3

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 7). (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-03-15 10:25 Liczba pobrań: 7

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 8) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-03-15 10:25 Liczba pobrań: 5

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym (druk nr 9) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-03-15 10:25 Liczba pobrań: 5

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 10) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-03-15 10:25 Liczba pobrań: 7

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym (druk nr 11) (PDF)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-03-15 10:25 Liczba pobrań: 6

  • Data aktualizacji: 2019-03-18 14:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 47 644 150