INNE

Projekty uchwał

22 lipca 2019 r. - Sesja Nadzwyczajna

Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (PDF, 50,54 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-17 11:18 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników (PDF, 51,41 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-17 11:18 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (PDF, 280,13 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-17 11:18 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 maja 2019 r. na działalność Burmistrza Ozimka (PDF, 120,29 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-17 11:18 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości (PDF, 98,15 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2019-07-17 11:18 Liczba pobrań: 3

  • Data aktualizacji: 2019-07-18 07:44
  • |
  • Licznik odwiedzin: 51 599 721