INNE

Projekty uchwał

27 września 2021r.

Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu (druk nr 1) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 7) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego (druk nr 9) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego (druk nr 10) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego (druk nr 11) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 14) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 15) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym (druk nr 16) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 17) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 18) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 19) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 20) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym (druk nr 21) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 22) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok (druk nr 23) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok (druk nr 23 a) (PDF, 484,69 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-20 08:23 Liczba pobrań: 1

Załącznik nr 1a do projektu uchwały zawartego w druku nr 23a (PDF, 179,94 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-17 12:19 Liczba pobrań: 0

Załącznik nr 2a do projektu uchwały zawartego w druku nr 23a (PDF, 138,08 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-17 12:19 Liczba pobrań: 0

Załącznik nr 3a do projektu uchwały zawartego w druku nr 23a (PDF, 195,33 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-17 12:19 Liczba pobrań: 0

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 24) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-15 13:45 Liczba pobrań: 3

Załącznik nr 1a do projektu uchwały zawartego w druku nr 24 (PDF, 3,00 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-09-17 12:19 Liczba pobrań: 1

  • Data aktualizacji: 2021-09-20 16:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 928 299