INNE

Projekty uchwał

30 września 2019r.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ozimek a Miastem Opole (PDF, 582,27 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 0

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Gminę Ozimek z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (PDF, 369,83 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 0

Projekt uchwały w sprawie ustalania cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich (PDF, 838,52 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 0

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ozimek na lata 2019-2024 (PDF, 4,81 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 0

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (PDF, 986,08 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 0

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (PDF, 1,00 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 0

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (PDF, 957,72 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 0

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (PDF, 885,74 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 0

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przekazania do korzystania sołectwu w Krzyżowej Dolinie mienia gminnego (PDF, 860,46 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 0

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (PDF, 2,02 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 0

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Krasiejowa (PDF, 876,26 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Ozimek oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania oraz wykupu (PDF, 1,00 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 0

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (PDF, 9,71 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 5,86 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-09-18 14:16 Liczba pobrań: 0

  • Data aktualizacji: 2019-09-19 14:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 53 417 630