Interpelację dot. przedkładania informacji o realizacji zgłoszonych na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Ozimku oraz na Sesji Rady Miejskiej w Ozimku wniosków, na następnych posiedzeniach komisji oraz sesji wniósł Radny Jan Polaczek.

Sposób załatwienia sprawy : odpowiedź pismem nr S.0003.01.2020

Data złożenia interpelacji : 02 stycznia 2020 r.

Załączniki:
 do góry