BUDŻET OBYWATELSKI 2023 - WYNIKI

Zgodnie z Uchwałą Nr LII/473/22 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2023 rok o tym, że dany projekt będzie realizowany decyduje ilość ważnych głosów. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski. Środki zabezpieczono w budżecie gminy w wysokości 250 000,00 zł.

Łącznie oddano 650 głosów, z czego 638 głosów ważnych i 12 głosów nieważnych.

Do realizacji wybrano 4 zadania na łączną kwotę 244 781,00 zł.

Lp

Nazwa zadania

Wartość zadania (zł)

Liczba głosów

PROJEKTY, KTÓRE ZOSTAŁY WYBRANE DO REALIZACJI

1

Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na odpady segregowane

35 200,00

 234

2

Piknikowy zakątek Jedynki

70 000,00

 138

3

Budowa piłkarskiego placu zabaw na stadionie miejskim w Ozimku

69 581,00

 118

4

Remont chodnika wzdłuż bloku nr 1 przy ul. Sikorskiego

70 000,00

92

PROJEKT, KTÓRY NIE ZOSTAŁ WYBRANY DO REALIZACJI 

5

Poszerzenie skrzyżowania dróg w rejonie BSK przy ul. Słowackiego

70 000,00

 56

 do góry