Petycje wnosi: Użytkownicy garaży przy ul. 1 Maja w Ozimku

Petycja dot.: utwardzenia oraz wykonania odwodnienia terenu w obrębie garaży przy ul. 1 Maja

Data złożenia petycji: 28 stycznia 2019 r

Sposób załatwienia petycji: Uchwała Nr VI/23/19  z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie przekazania petycji.

Załączniki:
 do góry