Wniosek o zakup bezprzewodowych czujników temperatury z funkcją rejestratora danych w jednostkach organizacyjnych gminy Ozimek.

Data złożenia wniosku: 29.01.2024r.

Spoósb załatwienia sprawy: 

Załączniki:
 do góry