INNE

Projekty uchwał

Wrzesień 2016

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek (druk nr 1) (PDF, 35,84 MB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-09-16 11:37 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Ozimek (druk nr 3) (PDF, 98,60 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-09-16 11:37 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ozimek (druk nr 4) (PDF, 41,55 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-09-16 11:37 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ozimek (druk nr 5) (PDF, 43,36 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-09-16 11:37 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Ozimku (druk nr 7) (PDF, 60,07 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-09-16 11:38 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 8) (PDF, 198,74 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-09-16 11:38 Liczba pobrań: 19

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok (druk nr 9) (PDF, 1,79 MB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-09-16 11:38 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 10) (PDF, 867,08 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-09-16 11:38 Liczba pobrań: 0

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Ozimek (druk nr 12) (PDF, 69,99 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-09-16 11:38 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ozimek (PDF, 107,20 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-09-16 11:38 Liczba pobrań: 4

  • Data aktualizacji: 2021-11-26 10:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 884 373