Petycja:  Nr RM.152.1.2022

Petycję wnosi: Cech Zdunów Polskich

Petycja: w sprawie naprawy programu ochrony powietrza 

Data złożenia petycji: 04 marca 2022r.

Sposób załatwienia petycji: Uchwała Nr XLIV/419/22 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 marca 2022r. w sprawie przekazania petycji według właściwości.

Załączniki:
 do góry