Obwieszczenie Burmistrza Ozimka w sprawie opracowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Ozimek

ZRG.7001.1.8.2012.AW                                                                                          

 

Ozimek, dnia 14 sierpnia 2012 roku.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

 

w sprawie opracowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło
, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Ozimek

 

 

Burmistrz Ozimka informuje, że opracowano: „ Projekt założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Ozimek – aktualizacja ". Przedmiotowy projekt jest dostępny do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku: 46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B w pokoju nr 217. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( tj. Dz. U.  z 2006 r. nr 89 poz. 625 z późn. zm. ) w terminie 21 dni można zgłaszać wszelkie uwagi i wnioski do w/w opracowania.

Termin zgłaszania uwag i wniosków upływa w dniu 04 września 2012 roku.

                                 

                                                                                                       z up. Burmistrza Ozimka

                                                                                                        /-/ Zbigniew Kowalczyk

                                                                                                           Zastępca Burmistrza

                                                                                                         

 

 

 

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.
  • Internet.

 

 

 

 

 

 do góry