Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO. 6220.4/6.2023.KK z dnia 11.01.2024r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na Dz. Nr 778 w obrębie Grodziec, gmina Ozimek"

 

 

DRO. 6220.4/6.2023.KK                                                                               

 Ozimek 11.01.2024r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775)

 

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek Firmy CWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00 – 113 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na Dz. Nr 778 w obrębie Grodziec, gmina Ozimek”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 

 

 

 

 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina 

Zastępca Burmistrza

 

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Grodziec (tablica ogłoszeń wsi Grodziec)
  • InternetObwieszczono: 15.01.2024r.
 do góry