Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO. 6220.7/11.2022.KK z dnia 11.01.2024r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania wszczętego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zakład przetwarzania odpadów styropianowych", zlokalizowanego na działce nr 862/41, przy ul. Powstańców Śląskich 41, w miejscowości Schodnia

 

 

DRO. 6220.7/11.2022.KK                                                                             

 Ozimek 11.01.2024r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775)

 

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek Firmy PRINC Usługi Ogólnobudowlane Agnieszka Princ, ul. Brzeziny 5c, 46 – 040 Ozimek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zakład przetwarzania odpadów styropianowych”, zlokalizowanego na działce nr 862/41, przy ul. Powstańców Śląskich 41, w miejscowości Schodnia, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 

 

 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Schodnia (tablica ogłoszeń wsi Schodnia)
  • Internet

Obwieszczono-15.01.2024r.

 do góry