Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO.6220.5/3.2024.KK z dnia 27.03.2024r. o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia pn: "Budowa hali magazynowo - montażowej wraz z częścią socjalno – biurową na działkach o numerach ewidencyjnych 1058/89 i 1060/89 w miejscowości Krzyżowa Dolina, gm. Ozimek".

DRO. 6220.5/3.2024.KK          

                                                                      Ozimek 27.03.2024r.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach

i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775) Burmistrz Ozimka zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wniosku Pana  Damiana Sławik, ul. Opolska 38, 47 – 344 Walce, działającego z pełnomocnictwa firmy Adrian Halupczok Stolarstwo i Usługi Meblowo - Budowlane, ul. Poprzeczna 17A, 46 – 040 Krzyżowa Dolina, dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia pn: „Budowa hali magazynowo - montażowej wraz z częścią socjalno – biurową na działkach o numerach ewidencyjnych 1058/89 i 1060/89 w miejscowości Krzyżowa Dolina, gm. Ozimek”.

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 Z upoważnienia Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. strony wg wykazu w trybie art. 49 KPA
  2. Sołtys wsi Krzyżowa Dolina (tablica ogłoszeń wsi Krzyżowa Dolina)
  3. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  4. DRO-aa

Obwieszczono: 29.03.2024r.

 

 do góry