Obwieszczenie Burmistrza Ozimek nr DRO. 6220.3/7.2023.KK z 26.06.2024 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszenego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów z grupy 18 w procesie D10 na terenach przemysłowych w gminie Ozimek”

DRO. 6220.3/7.2023.KK                                                                             

 Ozimek 26.06.2024r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572)

 

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszenego postępowania wszczętego na wniosek firmy KOM-EKO ZAR Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 46 – 040 Ozimek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów z grupy 18 w procesie D10 na terenach przemysłowych w gminie Ozimek”,  na działkach nr 397/125 i 397/123 km 7, obręb Ozimek, z uwagi na przedłożenie przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Internet

Obwieszczono:26.06.2024 r.

 do góry