Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.28.2022.AK pn. „Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek

 

 

Link do postępowania: hhttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-072bf32d-76cc-11ed-94da-6ae0fe5e7159 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-072bf32d-76cc-11ed-94da-6ae0fe5e7159

 w dniu 16.12.2022r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na realizację zamówienia

w dniu 16.12.2022r, dodano informacje z otwarcia ofert

W dniu 27.12.2022r. dodano informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Załączniki:
 do góry