Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.21.2022.AK pn. Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Ozimek – etap II Przebudowa terenu parkingu przy kompleksie boisk Orlik w Ozimku – boisko do jazdy na łyżwach i rolkach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Ozimek – etap II

 Przebudowa terenu parkingu przy kompleksie boisk Orlik w Ozimku – boisko do jazdy na  łyżwach i rolkach

 

Projekt „Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Ozimek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-68a8cf4e-1e25-11ed-b950-8227d40187e8

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-68a8cf4e-1e25-11ed-b950-8227d40187e8

W dniu 29.08.20222r. dodano wyjaśnienie treści SWZ

W dniu 30.08.2022r. dodano zmianę treści SWZ oraz ogloszenie o zmianie ogłoszenia

W dniu 01.09.2022r. dodano wyjaśnienie treści SWZ 2, poprawiony projekt, przedmiar i rysunek

w dniu 08.09.2022r. dodano informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację zadania

w dniu 08.09.2022r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 21.09.2022r. dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Załączniki:
 do góry