Ogłoszenie o zamówieniu S.271.15.2022.BD pn.Wykonanie fotowoltaiki w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku

Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Wykonanie fotowoltaiki na budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku”

 

Link do postępowania miniportal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d8106133-c809-479d-8578-b68d1314ea36

Identyfikator postępowania miniportal: d8106133-c809-479d-8578-b68d1314ea36

 

Załączniki:
 do góry