Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.17.2022.AK pn. Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Ozimek – etap I Część nr 1 Remont nawierzchni sztucznego boiska trawiastego na kompleksie boisk Orlik w Ozimku Część nr 2 Remont bieżni lekkoatletycznej na kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Ozimek – etap I

Część nr 1 Remont nawierzchni sztucznego boiska trawiastego na kompleksie boisk Orlik w Ozimku

Część nr 2 Remont bieżni lekkoatletycznej na kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku

 

Projekt „Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Ozimek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Link do postępowania miniportal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7c099c60-2390-4265-aceb-82cf6f3f656a

Identyfikator postępowania miniportal: 7c099c60-2390-4265-aceb-82cf6f3f656a

 

Załączniki:
 do góry