Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.26.2022.AK pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ozimek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ozimek

część 1 -10

 

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-26a7af77-60f9-11ed-abdb-a69c1593877c

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-26a7af77-60f9-11ed-abdb-a69c1593877c

W dniu 18.11.2022r. dodano ogłoszenie o zmianie ogloszenia, zmianę treści SWZ, Załącznik nr 1, załącznik nr2 oraz projekt umowy po zmianach

w dniu 28.11.2022r. dodano informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

w dniu 28.11.2022r. dodano informację z otwarcia ofert 

w dniu 01.12.2022r. unieważniono postepowanie dla części nr 9

w dniu 12.12.2022r. dodano informację o wyborze oferty

Załączniki:
 do góry