Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.9.2022.AK „Remont nawierzchni dróg gruntowych, utwardzonych na terenie Gminy Ozimek.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Remont nawierzchni dróg gruntowych, utwardzonych na terenie Gminy Ozimek.”

 

 

 

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f110033d-cc6e-11ec-b879-9a86e5ac3946

Identyfikator postępowania: ocds-148610-f110033d-cc6e-11ec-b879-9a86e5ac3946

W dniu 16.05.2022. dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmianę tgreści SWZ oraz załącznik nr 7

W dniu 20.05.2022r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację n iniejszego zamówienia

W dniu 20.05.2022r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 15.06.2022r, dodano informacje o wyborze oferty

Załączniki:
 do góry