Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.8.2022.AK Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Ozimek. Remont bieżni lekkoatletycznej na kompleksie boisk przy szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku (etap III-Doświetlenie bieżni lekkoatletycznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Ozimek. Remont bieżni lekkoatletycznej na kompleksie boisk przy szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku (etap III-Doświetlenie bieżni lekkoatletycznej

 

Projekt „Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Ozimek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Link do postępowania miniportal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/48c189ff-0f2f-4c06-a426-989b9e939bda

Identyfikator postępowania miniportal: 48c189ff-0f2f-4c06-a426-989b9e939bda

w dniu 16.05.2022r. dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmianę treści SWZ oraz załącznik nr 8

w dniu 19.05.2022r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Amawiający na realizację niniejszego zamówienia

w dniu 20.05.2022r. dodano informację o unieważnieniu postepowania

Załączniki:
 do góry