Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.4.3.2022.AK „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ulicy Opolskiej w Nowej Schodni”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

IV Ogłoszenie

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ulicy Opolskiej w Nowej Schodni”.

 

 

 

Operacja współfinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 2021-08-05 nr 01/2021/4579/PolskiLad

 

 

Link do postępowania miniportal: https: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/83d946ac-d1a0-4396-8ebc-64ae496894b8

 

Identyfikator postępowania miniportal: 83d946ac-d1a0-4396-8ebc-64ae496894b8

 

W dniu 02.03.2022r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację zadania

w dniu 02.09.2022r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 27.09.2022r. dodano informację o wyborze oferty

Załączniki:
 do góry