Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.5.1.2022.AK Budowa punktów oświetlenia ulicznego z infrastrukturą techniczną

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Budowa punktów oświetlenia ulicznego z infrastrukturą techniczną:

Cz. nr 2 Antoniów ul. Graniczna dz. nr 477/20,   Antoniów ul. Danysza dz. nr 1291/8, 567/4, 1300/8

Cz. nr 3 Zaprojektuj i wybuduj: Pustków ul. Robotnicza dz. Nr 360/1, 361/3, 359, 365”

 

 

Link do postępowania miniportal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/41c2df56-9872-40e5-a512-5ee2dbe44d51

Identyfikator postępowania miniportal: 41c2df56-9872-40e5-a512-5ee2dbe44d51

w dniu 24.05.2022r. dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmianę treści SWZ oraz załącznik nr 8

w dniu 27.05.2022r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację zadania

w dniu 27.05.2022r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 15.06.2022r, dodano informację o uniewaznieniu postepowania

Załączniki:
 do góry