Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.11.2022.AK pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pustków, obręb nr 0130 Szczedrzyk arkusz 2, działka nr 343, jednostka ewidencyjna Ozimek”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pustków, obręb nr 0130 Szczedrzyk arkusz 2, działka nr 343, jednostka ewidencyjna Ozimek”

 

Zadanie dofinansowane w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zadań w 2022 r. polegających na budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków budżetu Województwa Opolskiego

 

 

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e70bdfa7-e0da-11ec-9a86-f6f4c648a056  

Identyfikator postępowania: ocds-148610-e70bdfa7-e0da-11ec-9a86-f6f4c648a056

w dniu 15.06.2022r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację zadania

w dniu 15.06.20222r. dodano informacje z otwarcia ofert

w dniu 22.06.2022r. dodano informację o wyborze oferty

Załączniki:
 do góry