Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.8.2.2022.AK Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Ozimek. Remont bieżni lekkoatletycznej na kompleksie boisk przy szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku (etap III-Doświetlenie bieżni lekkoatletycznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

III ogłoszenie

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Ozimek. Remont bieżni lekkoatletycznej na kompleksie boisk przy szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku (etap III-Doświetlenie bieżni lekkoatletycznej

 

Projekt „Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Ozimek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Link do postępowania miniportal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dd4d21cb-15d3-4632-864e-fbb7a230fa23

Identyfikator postępowania miniportal: dd4d21cb-15d3-4632-864e-fbb7a230fa23

w dniu 21.06.2022r. dodano zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Załączniki:
 do góry