Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.20.2022.AK pn. „Dowożenie wraz z opieką w czasie przewozu, niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Ozimek do szkół / ośrodków w roku szkolnym 2022/2023”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Dowożenie wraz z opieką w czasie przewozu, niepełnosprawnych uczniów
z terenu Gminy Ozimek do szkół / ośrodków w roku szkolnym 2022/2023”

 

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-23d9b2fc-1722-11ed-acbd-46d0480cd9c4

 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-23d9b2fc-1722-11ed-acbd-46d0480cd9c4

 W dniu 16.08.2022r. dodano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

W dniu 16.08.2022r. dodano informację z otwarcia ofert

W dniu 24.08.2022r. dodano informację o wyborze oferty

 

Załączniki:
 do góry