Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o postępowaniu na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych na zadanie pn: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Ozimek”

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 5a ust 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

DYREKTOR OŚRODKA INTEGRACJI

I POMOCY SPOŁECZNEJ

informuje, że w dniu 05.01.2015r. zawarto umowę z Panem Józefem Grzybkiem prowadzącym działalność gospodarczą pn.:

Zakład Usługowy

Józef Grzybek

46 – 040 Ozimek

Ul. Sikorskiego 35b/1

na realizację zadania pn:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  na rzecz uprawnionych mieszkańców

Gminy Ozimek”

 

Ww. firma spełniła wszystkie wymogi zawarte w SIWZ oraz zaoferowała najkorzystniejszą cenę.

 


DYREKTOR OŚRODKA INTEGRACJ I POMOCY SPOŁECZNEJ

BARBARA KATOLIK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (WORD, 42,43 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2014-12-16 13:53 Liczba pobrań: 18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WORD, 502,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2014-12-16 13:53 Liczba pobrań: 24

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (WORD, 176,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2014-12-29 15:19 Liczba pobrań: 23

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 174 482