Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przygotowywanie i dostawa gorących posiłków dla uczniów i osób uprawnionych w gminie Ozimek

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 22.12.2011r. zakończono postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

„Przygotowywanie i dostawa gorących posiłków dla uczniów i osób uprawnionych w gminie Ozimek”

DYREKTOR OŚRODKA INTEGRACJI

I POMOCY SPOŁECZNEJ

informuje, że rozstrzygnięto w/w postępowanie przetargowe i wybrano ofertę nr I firmy:

 

F.U.H „GRAŻYNA”

Grażyna Bonk

Ul. Hutnicza 5

46 – 040 Ozimek

 

Ww. firma spełniła wszystkie wymogi zawarte w SIWZ oraz zaoferowała najkorzystniejszą cenę.


pełne ogłoszenie o wyniku postepowania - do pobrania

 

Dyrektor Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

Barbara Katolik

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 174 197