Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Ozimek w 2014r.

Ozimek, dnia 20.12.2013r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu  17.12.2012r. zakończono postępowanie przetargowe prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Ozimek”

DYREKTOR OŚRODKA INTEGRACJI

I POMOCY SPOŁECZNEJ

informuje, że rozstrzygnięto w/w postępowanie przetargowe i wybrano ofertę  firmy:

Zakład Usługowy

Józef Grzybek

46 – 040 Ozimek

Ul. Sikorskiego 35b/1

Ww. firma spełniła wszystkie wymogi zawarte w SIWZ oraz zaoferowała najkorzystniejszą cenę. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1  przekazuje się informację o Wykonawcach, którzy ubiegali się o zamówienie publiczne, a także punktację jaką przyznano oferentom w każdym kryterium oceny ofert.  

Nr oferty

Firma (nazwa) lub Nazwisko

adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

Łączna punktacja

CENA 50%

DOŚWIADCZENIE OPIEKUNEK

25%

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

25%

I

Zakład Usługowy

Józef Grzybek

 

46 – 040 Ozimek

Ul. Sikorskiego 35b/1

50,00

25,00

25,00

100,00

 

Przyznaną punktacje obliczono zgodnie ze SIWZ.

 

DYREKTOR OŚRODKA INTEGRACJI

 I POMOCY SPOŁECZNEJ

BARBARA KATOLIK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (WORD, 43,63 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-12-06 15:34 Liczba pobrań: 24

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WORD, 507,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2013-12-06 15:34 Liczba pobrań: 34

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 174 326