Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Przygotowywanie i dostawa gorących posiłków dla uczniów i osób uprawnionych w gminie Ozimek

Dyrektor Ośrodka Integracji

i Pomocy Społecznej

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

Przygotowywanie i dostawa gorących posiłków dla uczniów i osób uprawnionych w gminie Ozimek

Numer ogłoszenia w BZP: 329249 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011


Ogłoszenie o zamówieniu - pełna wersja do pobrania
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [pdf.]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [doc.]

  • Data aktualizacji: 2021-09-21 10:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 936 146