Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Przygotowywanie i dostawa gorących posiłków dla uczniów i osób uprawnionych w gminie Ozimek

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia się o dokonaniu zmiany treści SIWZ na zadanie pn:

 

Przygotowywanie i dostawa gorących posiłków dla uczniów i osób uprawnionych w gminie Ozimek 


Zmiana treści SIWZ - do pobrania [pdf.]
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - do pobrania
Część III projekt umowy po zmianach - do pobrania

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 175 000