Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Świadczenia w 2019 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Ozimek"

Ozimek, 21.12.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Z-ca Dyrektora Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej, zawiadamia, że w wyniku zapytania cenowego na świadczenie w 2019 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Ozimek, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

  1. w części nr 1, oferta złożona przez: Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Kokotku, z siedzibą: Kokotek 42, 42-700 Lubliniec;
  2. w części nr 2, oferta złożona przez: Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im św. Brata Alberta w Bielicach, z siedzibą: Bielice 127, 48-316 Łambinowice
  3. w części 3  ofertę odrzucono ze względu na niespełnienie warunków miejsca świadczenia usług.
  4. w części 4, nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

                                                                                                                                                          Z-ca Dyrektora

                                                                                                                                                Ośrodka Integracji i Pomocy

                                                                                                                                                             Społecznej

                                                                                                                                                      mgr Jolanta Janerka

  • Data aktualizacji: 2021-09-21 10:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 936 030