Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Ozimek

Dyrektor Ośrodka Integracji

i Pomocy Społecznej

ogłasza

przetarg nieograniczony


o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn: 

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Ozimek

Numer ogłoszenia w BZP: 427302 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011


Ogłoszenie o zamówieniu - pełna wersja do pobrania
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania [doc.]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [pdf.]

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 174 805