Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG. 6220.8/8.2016.KK z dnia 28.10.2016r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: "Budowie instalacji z podziemnymi zbiornikami gazu LPG wraz z infrastrukturą" na terenie zakładu, zlokalizowanego w miejscowości Jedlice, na działce o nr ewid. 1020/4, obręb Szczedrzyk

 

 

ZRG. 6220.8/8.2016.KK                                                                        

        Ozimek 28.10.2016r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach

i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) Burmistrz Ozimka zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Firmy BA GLASS POLAND Sp. z o.o., ul. Ostroroga 8/1, 60 – 349 Poznań, Zakład Produkcyjny w Jedlicach dla przedsięwzięcia polegającego na.: „Budowie instalacji z podziemnymi zbiornikami gazu LPG wraz z infrastrukturą” na terenie zakładu, zlokalizowanego w miejscowości Jedlice,  na działce o nr ewid. 1020/4, obręb Szczedrzyk.

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

 

    

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Jedlice (tablica ogłoszeń wsi Jedlice)
  • Internet

 

 do góry