Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 17 "Orzeł' w Ozimku w sezonie 2018/2019

Ozimek, 26.10.2018r.

ZGK.6150.1.4.2018.DR

 

Obwieszczenie

o terminie polowań zbiorowych

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. –Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) informuje, o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORZEŁ Nr 17, Krasiejów, ul. Sporacka 8

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ,,ORZEŁ” Nr 17 w sezonie 2018/2019

Data polowania

Prowadzący

Miejsce polowania

Gatunki

zwierzyny

Uwagi

Nr

obwodu

1

2018-11-03

Tomasz Proszewski

Knieja

Jeleń, dzik, sarna, lis

Huberfus, Msza Św. Zakończenie; domek Knieja

38

2

2018-11-11

Dariusz Kapuściński

Antoniów (przy jeziorze)

Jeleń, dzik,

Sarna, lis

Zbiórka: Sękata Ława

38

3

2018-11-18

Łukasz Widawski

Poliwoda/wysiadkowe,lewa str. do Zakrzowa Tur.

Jeleń, dzik, sarna, lis

Zbiórka: "Pod Dębem". Polowanie wysiadkowe + pędzenie tradycyjne.

38

4

2018-11-25

Wojtek Możdżeń

Dąbrowice

Jeleń, dzik, sarna, lis

Zbiórka: Tory

29

5

2018-12-02

Krzysztof Misiewicz

Krasiejów :

Jeleń, dzik, sarna, lis

Zbiórka: Czamplówka/Kolano

38

6

2018-12-09

Łukasz Widawski

Antoniów

 

Jeleń, dzik, sarna, lis

Zbiórka: Sękata Ława

38

7

2018-12-16

Tomasz Brodziak

Poliwoda( prawa str. do Zakrzowa Tur.) Kosice

Jeleń, dzik, sarna, lis

Zbiórka: "Pod Dębem"

38

8

2018-12-23

Tomasz Proszewski

Knieja - Schodek

Jeleń, dzik, sarna, lis

Polowanie Wigilijne,

Zbiórka: Knieja-domek

38

9

2018-12-30

Jan Chojnacki

Grodziec

Jeleń, dzik, sarna, lis

Polowanie Sylwestrowe, zbiórka: Kuziory

38

10

2019-01-01

Dariusz Kapuściński

Krasiejów

Jeleń, dzik, sarna, lis

Polowanie Noworoczne: zbiórka: Bajka

38

11

2019-01-06

Eryk Jańczyk

Brzeziny

Jeleń, dzik, sarna, lis

Zbiórka: Kostyra

29

12

2019-01-13

Krzysztof Misiewicz

Grodziec/Antoniów

Jeleń, dzik, sarna, lis

 

Zbiórka: Sękata Ława

38

13

2019-01-20

Wojtek Możdżeń

Obw, 29 wg. uznania Prowadzącego

Drapieżniki

Zbiórka: Knieja domek

29

14

2019-01-27

Krzysztof Misiewicz

 

Obw. 38

Drapieżniki

 

Kuziory

38

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz w sołectwie Antoniów, Biestrzynnik, Chobie, Dylaki, Grodziec, Krasiejów oraz Mnichus.

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 do góry