Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 10 ,,Szarak" Opole w sezonie 2018/2019

Ozimek, 10.10.2018r.

ZGK.6150.1.2.2018.DR

 

Obwieszczenie

o terminie polowań zbiorowych

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. –Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) informuje, o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego dzierżawionego przez Koło Łowieckie Nr 10,,Szarak” Opole

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 10 ,,Szarak” Opole w sezonie 2018/2019

Lp

DATA

polowania

Przewidywana godzina rozpoczęcia i zakończenia

Teren polowania (miejsce)

ZWIERZYNA ŁOWNA

1

27.10.2018

8.00 do 16.00

Obwód Łowiecki Nr 39 i Nr 40 (w tym : Opole, Zawada, Kotórz Mały, K.Wielki, Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Szczedrzyk, Pustków )

Zwierzyna gruba/drapieżniki wg kalendarza

2

10.11.2018

8.00 do 16.00

Obwód Łowiecki Nr 39 i Nr 40 (w tym : Opole, Zawada, Kotórz Mały, K.Wielki, Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Szczedrzyk, Pustków )

Zwierzyna gruba/drapieżniki wg kalendarza

3

14.11.2018,

15.11.2018, 16.11.2018

8.00 do 16.00

Obwód Łowiecki Nr 39 i Nr 40 (w tym : Opole, Zawada, Kotórz Mały, K.Wielki, Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Szczedrzyk, Pustków )

Zwierzyna gruba/drapieżniki wg kalendarza

4

25.11.2018

8.00 do 16.00

Obwód Łowiecki Nr 39 i Nr 40 (w tym : Opole, Zawada, Kotórz Mały, K.Wielki, Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Szczedrzyk, Pustków )

Zwierzyna gruba/drapieżniki wg kalendarza

5

8.12.2018

8.00 do 16.00

Obwód Łowiecki Nr 39 i Nr 40 (w tym : Opole, Zawada, Kotórz Mały, K.Wielki, Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Szczedrzyk, Pustków )

Zwierzyna gruba/drapieżniki wg kalendarza

6

15.12.2018

8.00 do 16.00

Obwód Łowiecki Nr 39 i Nr 40 (w tym : Opole, Zawada, Kotórz Mały, K.Wielki, Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Szczedrzyk, Pustków, Jedlice, Kolanowice, Luboszyce ,Turawa, Węgry)

Bażanty/ Drapieżniki

7

22.12.2018

8.00 do 16.00

Obwód Łowiecki Nr 39 i Nr 40 (w tym : Opole, Zawada, Kotórz Mały, K.Wielki, Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Szczedrzyk, Pustków, Jedlice, Kolanowice, Luboszyce)

Zwierzyna gruba/drapieżniki wg kalendarza

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz w sołectwie Szczedrzyk, Pustków, Jedlice.

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

 do góry