Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 6 ,,OSTOJA" przy KWP w Opolu w sezonie 2018/2019

Ozimek, 11.10.2018r.

ZGK.6150.1.3.2018.DR

 

Obwieszczenie

o terminie polowań zbiorowych

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. –Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) informuje, o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego dzierżawionego przez Koło Łowieckie Nr 6,,OSTOJA” przy KWP w Opolu

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 6 ,,OSTOJA” przy KWP w Opolu w sezonie 2018/2019

DATA / GODZINA

MIEJSCE ZBIÓRKI

PROWADZĄCY

POLOWNIE

REJON POLOWANIA- leśnictwo

27.10.2018 r. godz. 800

(sobota)

KRZYŻOWA

DOLINA

-WIATA

kol. M. Leqierski kol. Dariusz Moi

Polowanie szwedzkie Kadłub

- ROZPOCZĘCIE SEZONU

04.11,2018r. godz. 800 (niedziela)

Parking Kadłub

kol. H. Grabowski kol. E. Grabowska

Kadłub / Spórok

10.11.2018 r. godz. 800 (sobota)

Krzyżowa Dolina - wiata

kol. B. Joszko kol. M. Grabowski

Kadłub

18.11.2018 r. godz. 800 (niedziela)

KRASIEJÓW (koło krzyża)

kol. G. Kaoica kol. D. Kapica

Spórok

24.11.2018 r. godz. 800 (sobota)

Spórok - Ptasi Staw

kol. R. Drozdowski kol. R. Szmit

Gąsiorowice / Spórok

02.12.2018 r. godz. 800 (niedziela)

Parking p/sosną - kierunek Staniszcze W.

kol. Adam Maicherczyk kol. T. Majcherczyk

Spórok

09.12.2018 r. godz. 8°° (sobota)

Kadłub

- parking leśny

kol. H. Grabowski kol. P. Pierończyk

Polowanie szwedzkie Kadłub / Spórok

16.12.2018 r. godz. 800 (niedziela)

Osada Gerlich

kol. D. Moi, kol. A. Halupczok

Gąsiorowice

22.12.2018 r. godz. 800 (sobota)

Krzyżowa Dolina - wiata

kol. M. Leqierski, kol. A. Halupczok

Kadłub

30.12.2018r. godz. 830 (niedziela)

Stara osada Borycz

Kol. Joachim Fila Kol. R. Szmit

Kadłub

05.01,2019r. godz. 800 (sobota)

Kwatera Koła

Kol. M. Leqierski, kol. P. Pierończyk

Spórok

13.01.2019r. godz. 800 (niedziela)

Spórok - Ptasi Staw

Kol. M. Leqierski, kol. Dariusz Moj

Gąsiorowice - Spórok ZAKOŃCZENIE SEZONU

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz w sołectwie Krasiejów, Krzyżowa Dolina oraz Nowa Schodnia.

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 do góry