Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "JELEŃ" w Zabrzu w sezonie 2018/2019

Ozimek, 07.11.2018r.

ZGK.6150.1.5.2018.DR

 

Obwieszczenie

o terminie polowań zbiorowych

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. –Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) informuje, o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego Nr 43 dzierżawionego przez Koło Łowieckie „JELEŃ” w Zabrzu

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „JELEŃ” w Zabrzu w sezonie 2018/2019

 

DATA

 

Łowisko

Prowadzący

Rodzaj zwierzyny

Ilość nagan.

Uwagi

03 IX

Las Korzeniec

Gm. Ozimek

Łowczy

Jeleń, dzik, daniel, drap.

6

Rozpoczęcie sezonu  Daniec Msza 8.00

01 XII

Las Raszowa

Gm. Izbicko

 

Łowczy

 

Jeleń, dzik, daniel, drap

5

 

08 XII

Las 30-tki Stodoła

Gm. Chrząstowice

 

Łowczy

 

Jeleń, dzik, daniel, drap

5

 

15 XII

Las Korzeniec

Gm. Ozimek

 

Łowczy

 

Jeleń, dzik, daniel, drap

5

 

22 XII

Las Daniec

Gm. Izbicko

 

Łowczy

 

Jeleń, dzik, daniel, drap

5

Polowanie wigilijne

29 XII

Las Rydoń

Gm. Chrząstowice

 

Łowczy

 

Jeleń, dzik, daniel, drap

5

Polowanie sylwestrowe

05 I

Las 30-tki Stodoła

Gm. Chrząstowice

 

Łowczy

J

eleń, dzik, daniel, drap

5

 

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz w sołectwie Schodnia, Nowa Schodnia, Krzyżowa Dolina.

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 do góry