Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG. 6220.7/7.2017.KK z dnia 13.04.2018r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt skupu złomu - powiększenie części magazynowej, położonego na części działki nr 397/91 i na części działki nr 397/92, KM 7, obręb Ozimek"

 

 

ZRG. 6220.7/7.2017.KK                                                                               

 Ozimek 13.04.2018r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zmian.), w związku z wnioskiem Firmy Metpol – Recykling Sp. z o.o., ul. Obrońców Stalingradu 66, 45 – 512 Opole

 

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu – powiększenie części magazynowej, położonego na części działki nr 397/91 i na części działki nr 397/92, KM 7, obręb Ozimek”.

 

 

 

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

  

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Internet
 do góry