GL.ZUZ.3.421.90.2018.BS ? informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodna obejmująca odprowadzanie wód opadowych z zakładu KARTEL S.C w Krasiejowie, gm.Ozimek

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodna obejmująca odprowadzanie wód opadowych z zakładu KARTEL S.C w Krasiejowie, gm.Ozimek.

Załączniki:
 do góry