Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG. 6220.6/8.2017.KK z dnia 17.04.2018r. o wydaniu postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 776/89, 777/90, 778/90, 212/2, 213/2, 214/2 w miejscowości Krasiejów"

ZRG. 6220.6/8.2017.KK                                                                                

Ozimek 17.04.2018r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257)

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie wszczęte na wniosek Firmy SOL-INVEST Spółka z o.o., ul. Podgórna 4, 47 – 300 Krapkowice,  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 776/89, 777/90, 778/90, 212/2, 213/2, 214/2 w miejscowości Krasiejów”, z uwagi na to, że wnioskodawca w dniu 09.04.2018r. przedłożył organowi raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia, w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Sołectwie Krasiejów.

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Krasiejów (tablica ogłoszeń wsi Krasiejów)
  • Internet
 do góry