Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.3.2024.AK pn. „Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku”

 

Link do postępowania:   https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f4fe6a13-0d30-11ef-9b7e-467806a93518

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-f4fe6a13-0d30-11ef-9b7e-467806a93518

 w dniu 13.05.2024r. dodano wyjaśnienie treści SWZ wraz z uzgodnieniami z PKP oraz decyzję pozwolenie na budowę

w dniu 22.05.2024r. zmieniono termin otwarcia ofert oraz zmieniono treśc SWZ, dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

w dniu 29.05.2024r. dodano wyjaśnienie treści SWZ

Załączniki:
 do góry