Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.4.2024.AK pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach”

 

W ramach umowy nr 2023/0785/0823/DIS/BP z dn. 03.08.2023r. Programu Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

 

Link do postępowania:   https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-40fc52a4-1821-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-40fc52a4-1821-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5

 w dniu 29.05.2024r. dodano wyjasnienie treści SWZ

w dniu 06.06.2024r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyc Zamawiający na realizację zamówienia

w dniu 06.06.2024r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 11.06.2024r. dodano informację o unieważnieniu postepowania

Załączniki:
 do góry