Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.8.2024.AK Dowożenie wraz z opieką w czasie przewozu, niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Ozimek do szkół/ przedszkoli/ ośrodków opiekuńczych i rewalidacyjno – wychowawczych w roku szkolnym 2024/2025

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Dowożenie wraz z opieką w czasie przewozu, niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Ozimek do szkół/ przedszkoli/ ośrodków opiekuńczych i rewalidacyjno – wychowawczych w roku szkolnym 2024/2025

 

Link do postępowania:   https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5ed0bfc2-2fcb-11ef-86d2-4e696a6d8c25

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-5ed0bfc2-2fcb-11ef-86d2-4e696a6d8c25

w dniu 01.07.2024r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację zamówienia 

w dniu 01.07.2024r. dodano informację z otwarcia ofert

Załączniki:
 do góry