Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.3.1..2024.AK „Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku”

 

Link do postępowania:   https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-86075103-2efb-11ef-86d2-4e696a6d8c25

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-86075103-2efb-11ef-86d2-4e696a6d8c25

 

 w dniu 05.07.2024r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizacje zamówienia.

w dniu 05.07.2024r. dodano informację z otwarcia ofert

Załączniki:
 do góry