Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.6.2024.AK „Remont nawierzchni dróg gruntowych, utwardzonych na terenie Gminy Ozimek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Remont nawierzchni dróg gruntowych, utwardzonych na terenie Gminy Ozimek

  1. nr 1 Antoniów - ul. Leśna
  2. nr 2Krzyżowa Dolina – ul. Polna
  3. nr 3 Biestrzynnik- ul. Polna
  4. nr 4 Nowa Schodnia – Ozimek ul. Przemysłowa
  5. nr 5 Pozostałe odcinki dróg gruntowych przeznaczone do remontu cząstkowego na terenie Gminy Ozimek”

 

Link do postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-229d1d87-21af-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-229d1d87-21af-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

w dniu 12.06.2024 dodano wyjaśnienia treści SWZ wraz z poprawionym przedmiarem dla części nr 5

Załączniki:
 do góry