Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.5.2024.AK pn. Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek

 

 

Link do postępowania:   https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f04be1f2-18fa-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-f04be1f2-18fa-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5

w dniu 05.06.2024 r, dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizacje zamówienia

w dniu 05.06.2024r. dodano informację z otwarcia ofert

Załączniki:
 do góry