Petycję wnosi : TOMASZ MARON

Petycja dot. : podjęcia przez RM w Ozimku uchwały w sprawie szczepień SARS-covid 19

Data złożenia petycji : 14 grudnia  2020 r.

Sposób rozpatrzenia petycji: Uchwała XXXI/265/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

Załączniki:
 do góry