Petycję wnosi : LECH RADKE

Petycja dot. : odrzucenia przez Burmistrza propozycji zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Ozimka...

Data złożenia petycji : 21 września 2020 r.

Sposób załatwienia petycji: Uchwała XXVII/244/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2020r.  w sprawie rozpatrzenia petycji.

Załączniki:
 do góry