Petycję wnosi : Renata Sutor

Petycja dot. : interesu publicznego w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Data złożenia petycji : 25 czerwca 2020r.

Sposób załatwienia petycji : Uchwała Nr XXIII/216/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Załączniki:
 do góry