PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ – UL. NIWECKIEJ W M. SZCZEDRZYK

 

logo projektu

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Gmina Ozimek pozyskała dofinansowanie na przebudowę drogi wewnętrznej – ul. Niewckiej w m. Szczedrzyk w ramach poddziałania: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Cel operacji: Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej wewnętrznej – ul. Niweckiej w m. Szczedrzyk.

 

Planowane efekty operacji: przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 0,471 km.

 

Wartość projektu: 711 799,06 zł, z czego przyznana pomoc 452 917,00 zł (do 63,63% wartości inwestycji – weryfikacja po przetargu).

 

Umowa o przyznanie pomocy: Nr 00065 - 65151-UM0800121/20 z dnia 11 czerwca 2021r.

 

 

 do góry